Det är vi som är Bensinbolaget Tvärtom

Medan de stora bensinbolagen mest bryr sig om stora orter och stora vägar, tänker vi tvärtom. Vi på din-X försöker i största möjliga mån att finnas i mindre samhällen.

I dagsläget har vi 150 stationer från Borrby i söder till Älvdalen i norr. Vi har som princip att bara etablera oss där vi behövs. Inte för att konkurrera ut en annan mack eller därför att ”alla andra finns där”. Nej, vi vill göra nytta och bidra med utökad service främst på lite mindre orter, där vi samarbetar med olika lokalt viktiga verksamheter. Därför kompletterar våra stationer ofta livsmedelsbutiker, kiosker, bilverkstäder eller annan viktig service i närområdet.

Ett annat bra exempel på hur vi tänker tvärtom är att vi var först i Sverige att ge våra kunder möjligheten att betala med vanliga bankkort i våra automater. På den tiden var man annars tvungen att skaffa ett speciellt bensinkort. I vanlig ordning blev de stora bensinbolagen så omskakade att de gjorde samma sak som vi.

Att tänka tvärtom är med andra ord ett ganska bra sätt att ta sig fram här i världen.

ko2_BÄÄ