Miljö

Det är omöjligt att sälja drivmedel utan att påverka miljön. Därför är vi extra måna om att göra allt för att minimera vår inverkan på klimatet. Här är några av de insatser vi gör:

– Vi säljer bara drivmedel av bästa miljökvalitet.

– Vi har en transportör som är miljöcertifierad.

– Våra stationer har skydd som förhindrar att spill sprider sig i marken.

– Med egna bränsledepåer och genom depåsamarbete strävar vi hela tiden efter att korta ner våra transportvägar och därmed minska våra utsläpp.

– Våra stationer ligger nära våra kunder. Det minskar behovet av att köra långt för att tanka bilen.