Vi tar ansvar för vår gemensamma miljö

Det är omöjligt att sälja drivmedel utan att påverka miljön. Därför är vi extra måna om att göra allt för att minimera vår inverkan på miljön. Här är några av de insatser som vi gör:

-Vi säljer bara drivmedel av bästa miljökvalitet.

-Vi har en transportör som är miljöcertifierad.

-Våra stationer har skydd som ska förhindra att spill sprider sig i marken.

-Med egna bränsledepåer och genom depåsamarbete arbetar vi hela tiden för att korta våra transportvägar och därmed minska våra avgasutsläpp.

-Våra stationer ligger nära våra kunder. Det minskar behovet av att köra långt för att tanka bilen.