Vi finns där vi behövs. Sedan 1961

Historien om din-X började 1958 då våra danska ägare startade uno-X och började sälja billig bensin på den danska marknaden. Konceptet blev en succé och tre år senare, 1961, startades motsvarande verksamhet upp i Sverige. Problemet var bara att namnet uno-X var upptaget, det var nämligen inte varumärkesskyddat utanför Danmark. Istället fick det svenska bolaget heta din-X. Nåväl, bolaget startades och precis som på hemmamarknaden gick det mycket bra.

På ganska kort tid växte din-X till en kedja med över 100 stationer i Syd- och Mellansverige. Redan från början har vi haft vår egen filosofi. Framför allt slog vi oss ner på lite mindre orter där vi helt enkelt behövdes mest. Vi såg också till att importera vår egen bensin för att inte bli beroende av någon annan.

Kriser, krig och investeringar

Under vår snart 60-åriga närvaro på den svenska marknaden har vi upplevt både globala oljekriser och bensinransonering i Sverige i början av 1970-talet. Vi har också varit med om två mycket omfattande marknadskrig som ordentligt skakat om både små och stora drivmedelsbolag. Idag är din-X det enda drivmedelsbolaget som haft samma ägare sedan start.

När vi börjar närma oss nutid så förändras marknaden för drivmedel. Tidigare var bensin den överlägset mest efterfrågade produkten. En bit in på 2000-talet vann dieseln mark och så även E85. För att hänga med i den ständiga utvecklingen investerar vi kontinuerligt stora pengar i uppdaterade pumpanläggningar.

 

Det ska vara nära hem

Idag erbjuder vi bensin och diesel på samtliga stationer och alla kunder kan känna stor trygghet vid betalning i våra kortautomater. Vi var först i Sverige med att uppgradera alla våra automater med högsta kortsäkerhet och chipkortsteknik.

Vi märker ett ökat intresse för vår kedja och går en ljus framtid till mötes. din-X är ett modernt drivmedelsbolag som valt att finnas på platser där våra kunder bor. Från oss ska det alltid vara nära hem.